Projekt POWR

Nasza uczelnia realizuje projekt
pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku”

Zainteresowany ? Skontaktuj się z nami ...

O projekcie

Projekt skierowany jest do studentów II i III roku kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.01.00-00-K409/16 na realizację projektu pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku”.

Projekt WSZ w Gdańsku (POWR.03.01.00-00-K409/16) został oceniony pozytywnie i uzyskał 100 pkt.

Projekt pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku” będzie realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym ...

czytaj dalej...

Rekrutacja – zgłoś się już dziś ....