Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursie językowym TELC, którego program obejmuje tematykę, słownictwo branżowe (biznesowe), na poziomie B2, szczególnie związane z kosmetologią. Szkolenie kończy się egzaminem TELC na końcu zajęć oraz otrzymaniem stosownego certyfikatu.

Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy liczące po 10 osób.

Kurs obejmuje 120 h (20 h miesięcznie/5 h tygodniowo np. dwa spotkania w tygodniu po 2,5 h).

Czas realizacji: styczeń – czerwiec 2018.