Szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Szkolenie ma na celu wykształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (asertywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca w zespole), będzie miało formę warsztatową.

Program warsztatów:

Warsztat 1: Asertywna komunikacja

Co to jest asertywność?
Umiejętności asertywne
Najważniejszy element asertywności – poczucie wartości
Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją
Praca na poziomie postaw – ćwiczenia warsztatowe

Warsztat 2: Rozwiązywanie konfliktów

Wprowadzenie w konflikt
Rozpoznanie własnych skryptów zachowania w konflikcie
Koło konfliktu
Postępowanie w różnych sytuacjach konfliktowych
Dynamika konfliktu – ujęcie procesowe
Techniki rozwiązywania konfliktów na linii pracownik – pracownik
Podsumowanie w formie praktycznych ćwiczeń
Case studies

Warsztat 3: Praca w zespole

Jak planować zadania w zespole?
Jak wyznaczać cele w zespole?
Jak słuchać ze zrozumieniem ?
Jak precyzyjnie przekazywać informacje?
Jak chwalić i krytykować innych?
Jak wyrażać emocje w sposób, który jest odpowiedni w pracy?
Jak odczytywać emocje innych?
Jak zachowywać się adekwatnie do sytuacji?

Warsztaty obejmują 24 h (każdy 8 h). Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy liczące po 10 osób.

Czas realizacji: październik – grudzień 2017.

Lokalizacja: siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku ul. Pelplińska 7.