Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców wykształcą kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość.Uczestnicy projektu nabędą know-how w najlepszych salonach kosmetycznych w regionie. Forma powyższego zadania to wizyta studyjna połączona z warsztatami tematycznymi.

Program wizyt:

funkcjonowanie ośrodków kosmetologicznych – aspekty: formalno-prawne, wyposażenie,
kadra, obsługa klienta, strategia marketingowa, program informatyczny do zarządzania gabinetem,
poznanie praktycznych zasad funkcjonowania salonu spa/gabinetu kosmetycznego,
zrozumienie różnic między funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego a salonu spa i innymi ośrodkami realizującymi usługi kosmetyczne,
obserwacja i współpraca z innymi kosmetologami,
poznanie charakteru realizowanych usług, ich rentowności,
poznanie urządzeń oraz materiałów wykorzystywanych do pracy i gospodarki materiałowej,
organizacja pracy w salonie spa i gabinecie kosmetycznym – jak konstruować menu zabiegowe,
efekty zabiegów kosmetycznych – zapoznanie z najnowszymi urządzeniami do badania skóry pod kątem diagnozy, doboru zabiegów i oceny efektów,
oczekiwania klientów a efekty zabiegów; tworzenie oferty zabiegowej a uzyskanie maksymalnej satysfakcji klientów,
analiza kart klienta, metody przeprowadzenia wywiadu wstępnego, wyciąganie wniosków.

Program ma na celu osiągnięcie następujących efektów:

zdobycie i przyswojenie praktycznych informacji na temat funkcjonowania ośrodków kosmetologicznych,
poznanie i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji procesów zachodzących w czasie realizacji usług,
poznanie i nabycie zachowań specjalistów kosmetologii względem klientów,
poznanie i nabycie umiejętności wykorzystywania zabiegów kosmetycznych w realnym środowisku pracy,
poznanie i nabycie umiejętności prezentacji klientowi karty zabiegów wraz z ich wymaganiami,
nabycie umiejętności prowadzenia z klientem wywiadu wstępnego.

Realizacja wizyt studyjnych obejmuje 32 h na każdego uczestnika projektu (każda osoba przydzielona do tego zadania zrealizuje 4 wizyty po 8 h w różnych miejscach).

Czas realizacji: październik 2017 – luty 2018.

Lokalizacja: Trójmiasto.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy liczące po 10 osób.