22 stycznia 2021

Wsparcie dla uczestnika

Projekt daje uczestnikom projektu możliwość wzięcia udziału w następujących zadaniach zwiększających kompetencje zawodowe:

Warsztaty z obsługą urządzeń hi-tech

Warsztaty to dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, które mają na celu wykształcenie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury kosmetologicznej. Program: Wprowadzenie do problematyki aparatury hi-tech w gabinecie kosmetologicznym (przygotowanie sprzętu do pracy z klientem, podstawowe funkcjonalności, funkcje specjalne, materiały eksploatacyjne powiązane powiązane, bezpieczeństwo obsługi, serwisowanie). Czynności zabiegowe i cel ich wykonywania przy użyciu Read more about Warsztaty z obsługą urządzeń hi-tech[…]

Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursie językowym TELC, którego program obejmuje tematykę, słownictwo branżowe (biznesowe), na poziomie B2, szczególnie związane z kosmetologią. Szkolenie kończy się egzaminem TELC na końcu zajęć oraz otrzymaniem stosownego certyfikatu. Uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy liczące po 10 osób. Kurs obejmuje 120 h (20 h miesięcznie/5 h tygodniowo np. dwa Read more about Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji[…]

Szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Szkolenie ma na celu wykształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (asertywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca w zespole), będzie miało formę warsztatową. Program warsztatów: Warsztat 1: Asertywna komunikacja Co to jest asertywność? Umiejętności asertywne Najważniejszy element asertywności – poczucie wartości Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją Praca na poziomie postaw – ćwiczenia warsztatowe Warsztat 2: Rozwiązywanie Read more about Szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych[…]

Szkolenia informatyczne

Szkolenie da uczestnikom projektu możliwość wykształcenia kompetencji informatycznych (posługiwanie się funkcjonalnościami programów graficznych oraz aplikacji internetowych do tworzenia i zarządzania stronami www). Będzie miało formę warsztatową. Program szkolenia zakłada korzystanie z kreatora stron www i licencjonowanego programu graficznego, projektowanie i aktualizowanie strony www, a także wykorzystanie aplikacji marketingowych w Internecie w branży kosmetologicznej. Szkolenie informatyczne Read more about Szkolenia informatyczne[…]

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”

Zespół projektowy „Klient w gabinecie kosmetologicznym” pozwoli na wykształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych oraz zawodowych (umiejętność obsługi klienta, obsługa klienta trudnego, rozwiązanie konfliktu z klientem, savoir-vivre w salonie kosmetycznym). Grupy uczestników projektu stworzą warsztatowe symulacje sytuacji z klientem, aby wykształcić umiejętność posługiwania się w praktyce posiadaną wiedzą teoretyczną i biegłość umiejętności technicznych w sytuacjach obsługi Read more about Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”[…]

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców wykształcą kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość.Uczestnicy projektu nabędą know-how w najlepszych salonach kosmetycznych w regionie. Forma powyższego zadania to wizyta studyjna połączona z warsztatami tematycznymi. Program wizyt: funkcjonowanie ośrodków kosmetologicznych – aspekty: formalno-prawne, wyposażenie, kadra, obsługa klienta, strategia marketingowa, program informatyczny do zarządzania gabinetem, poznanie praktycznych zasad funkcjonowania salonu spa/gabinetu kosmetycznego, zrozumienie Read more about Wizyty studyjne u pracodawców[…]

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Szkolenie ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości – umiejętności zarządzania firmą, tworzenia biznesplanów, prowadzenia marketingu i sprzedaży usług, znajomości zasad rachunkowości. Program warsztatu zakłada podział studentów na zespoły projektowe, które przygotowują prezentacje i biznes plan pt. „Mała firma” (Projekt stworzony przez każdą grupę musi zawierać opis formalnych wymagań założenia firmy, ofertę usług świadczonych przez firmę, sposoby Read more about Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma”[…]