22 stycznia 2021

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2020/POWR

Dotyczy: przeprowadzenia egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/5/2020/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 15.05.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 3/2/2020/POWR/KOMP

Dotyczy: dotyczące przeprowadzenia wizyt studyjnych u pracodawców

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/2/2020/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 27.02.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/2/2020/POWR/KOMP

Dotyczy: dotyczące wynajmu sprzętu hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/2/2020/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 27.02.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/2/2020/POWR/KOMP

Dotyczy: dotyczące wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/2/2020/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 27.02.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 1/12/2019/POWR/KOMP

Dotyczy: wyboru lektora z języka angielskiego prowadzącego szkolenie przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/12/2019/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 09.12.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 3/9/2019/POWR/KOMP

Dotyczy: dotyczące przeprowadzenia wizyt studyjnych u pracodawców

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/9/2019/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami_wer.2

Termin składania ofert: 25.09.2019 r.

W związku z opublikowaniem zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności w dniu 18.09.2019 r. termin składania ofert został wydłużony do 25.09.2019r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/9/2019/POWR/KOMP

Dotyczy: dotyczące wynajmu sprzętu hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/9/2019/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 16.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2019/POWR/KOMP

Dotyczy: dotyczące wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/9/2019/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 16.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/8/2019/POWR/KOMP

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/8/2019/POWR/KOMP wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 05.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/4/2019/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/4/2019/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 28.04.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/3/2019/POWR

Dotyczy: przeprowadzenia egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/3/2019/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 24.03.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 1/3/2019/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie informatyczne

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/03/2019/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 24.03.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 1/12/2018/POWR

Dotyczy: wyboru lektora z języka angielskiego prowadzącego szkolenie przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/12/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 10.12.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 4/09/2018/POWR

Dotyczy: przeprowadzenia wizyt studyjnych z zakresu usług kosmetycznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 4/09/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 17.09.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 3/09/2018/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 3/09/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 17.09.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 2/09/2018/POWR

Dotyczy: wyboru wynajmującego urządzenia hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 2/09/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 17.09.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 1/09/2018/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 1/09/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 17.09.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zaproszenie do wykonania zamówienia nr 2ZZ/05/2018/POWR

Dotyczy: dostarczenia materiałów eksploatacyjnych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do wykonania zamówienia 2ZZ/05/2018/POWR wraz z formularzem i załącznikiem 1, załącznik 2

Termin składania ofert: 30.05.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zaproszenie do wykonania zamówienia nr 1ZZ/05/2018/POWR

Dotyczy: dostarczenia materiałów eksploatacyjnych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do wykonania zamówienia 1ZZ/05/2018/POWR wraz z formularzem i załącznikiem 1, załącznik 2

Termin składania ofert: 24.05.2018 r.

Nierozstrzygnięte – anulowane (Zamawiający korzysta z prawa unieważnienia postępowania bez podania przyczyn).

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2018/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/05/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 25.05.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2018/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/03/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 10.04.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2018/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie informatyczne

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/03/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 15.03.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę

Rozeznanie rynku nr 1RR/03/2018/POWR

Dotyczy: dostarczenia oprogramowania do projektowania graficznego

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku nr 1RR/03/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 06.03.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę

Zapytanie ofertowe nr 1/1/2018/POWR

Dotyczy: przeprowadzenia egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/1/2018/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 08.02.2018 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę, Informacja o rezygnacji wybranego wykonawcy

Rozeznanie rynku nr 1RR/12/2017/POWR

Dotyczy: dostarczenia podręczników i ćwiczeń do szkolenia z języka angielskiego TELC na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku nr 1RR/12/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 15.12.2017 r.

Rozstrzygnięte: wybrano wykonawcę

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2017/POWR

Dotyczy: wyboru wykonawcy przeprowadzającego egzamin z języka angielskiego TELC na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/12/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 15.12.2017 r.

Nierozstrzygnięte: brak ofert.

Zapytanie ofertowe nr: 1/12/2017/POWR

Dotyczy: wyboru lektora z języka angielskiego prowadzącego szkolenie przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/12/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 15.12.2017 r.

Rozstrzygnięte: wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 1/10/2017/POWR

Dotyczy: przeprowadzenia wizyt studyjnych z zakresu usług kosmetycznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/10/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 18.10.2017 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 4/09/2017/POWR

Dotyczy: przeprowadzenia wizyt studyjnych z zakresu usług kosmetycznych, połączonych z warsztatami tematycznymi

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 4/09/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 05.10.2017 r.

Nierozstrzygnięte – anulowane (Zgodnie z punktem VIII Zapytania ofertowego – zamawiający korzysta z prawa unieważnienia postępowania bez podania przyczyn).

Zapytanie ofertowe nr: 3/09/2017/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/09/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 03.10.2017 r.

Rozstrzygnięte.

Protokół do zapytania ofertowego nr 3/09/2017/POWR

Zapytanie ofertowe nr: 2/09/2017/POWR

Dotyczy: wyboru wynajmującego urządzenia hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/09/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 20.09.2017 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 1/09/2017/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty z obsługi urządzeń hi-tech.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 20.09.2017 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr: 4/08/2017/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 4/08/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 11.09.2017 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.

Zapytanie ofertowe nr: 3/08/2017/POWR

Dotyczy: wyboru wynajmującego urządzenia hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/08/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 11.09.2017 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.

Zapytanie ofertowe nr: 2/08/2017/POWR

Dotyczy: wyboru wynajmującego urządzenia hi-tech dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/08/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 21.08.2017 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.

Zapytanie ofertowe nr: 1/08/2017/POWR

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego warsztaty z obsługi urządzeń hi-tech

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/08/2017/POWR wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami.

Termin składania ofert: 21.08.2017 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.