Projekt POWR

Nasza uczelnia realizuje projekt
pt. „Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Moduł 1. Programy kształcenia

Go to Akademickie Centrum Zdrowia

Akademickie Centrum Zdrowia

Akademickie Centrum Zdrowia to przestrzeń, w której studenci będą mogli w praktyce wykorzystać swoją wiedzę, a także nabrać biegłości w świadczeniu usług …

Go to Kosmetologia – ścieżka kształcenia w języku angielskim

Kosmetologia – ścieżka kształcenia w języku angielskim

Stworzenie ścieżki edukacji anglojęzycznej na kierunku kosmetologia (dla 20 uczestników projektu) …

Moduł 2. Podnoszenie kompetencji

Go to Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie umiejętności zawodowych uznanych za pożądane na rynku pracy …

Go to Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursie językowym, szkoleniu w zakresie kompetencji komunikacyjnych oraz szkoleniu informatycznym …

Go to Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

Szkolenia ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości oraz wykształcenie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych i zawodowych w zakresie umiejętność obsługi klienta

Go to Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców wykształcą kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość. Uczestnicy projektu nabędą know-how w najlepszych gabinetach dietetycznych w regionie …

Moduł 3. Staże

Go to Staże u pracodawców

Staże u pracodawców

Programie stażowym ma na celu zdobycie przez studentów niezbędnego doświadczenia zawodowego. Program stażowy w projekcie uwzględnia zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 99/01) …

Moduł 6. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Go to Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne

Szkolenia te mają na celu wykształcenie nowoczesnych kompetencji dydaktycznych, m.in. w zakresie aktywizacji studenta do pracy w grupie, nauczania poprzez eksperymentowanie i doświadczanie, wspierania indywidualnej pracy studenta poprzez profesjonalny tutoring oraz wykorzystania takich metod jak grywalizacja i Problem-Based Learning

Go to Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni

Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni

Szkolenia mają na celu wykształcenie kompetencji w zakresie zarządzania wiedzą – kreowania, dzielenia się nią i jej przekazywania. Współcześnie przekazywanie wiedzy odbywa się przy użyciu środków informatycznych, dlatego nasze szkolenia mają na celu wykształcenie kompetencji informatycznych, dostosowanych do wykonywanej pracy. Pragniemy również wspomóc kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim

Moduł 6. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Go to Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie projektami

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie projektami

Szkolenia wykształcą kompetencje w zakresie przygotowania, zarządzania i obsługi projektów …

Go to Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie, finanse i HR

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie, finanse i HR

Szkolenia wpłyną na poszerzenie kompetencji w zakresie skutecznego kierowania zespołem, rekrutacji i selekcji pracowników oraz obsługi kadr …

Go to Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie siecią informatyczną i sprzedażą

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie siecią informatyczną i sprzedażą

Szkolenia wpłyną na poszerzenie kompetencji w zakresie obsługi sieci komputerowej uczelni oraz marketingu i promocji usług edukacyjnych …

Go to Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – kompetencje komunikacyjne i językowe

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – kompetencje komunikacyjne i językowe

Szkolenia mają na celu nauczenia pracowników radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz komunikacji w obrębie zespołu pracowniczego. Certyfikowane szkolenia językowe wykształcą kompetencje w zakresie obsłudze klienta w języku angielskim

Moduł 6. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Go to Wdrożenie informatycznych systemów zarządzania

Wdrożenie informatycznych systemów zarządzania

Wdrożenie platforma e-learningowa oraz oprogramowanie wspierającego zarządzanie kadrami i płacami w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Zainteresowany ? Skontaktuj się z nami...

O projekcie

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00 na realizację projektu pt. „Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt WSZ w Gdańsku (POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18) został oceniony pozytywnie i uzyskał 129 pkt.

Projekt pt. „Praktycznie dla zdrowia" - rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku” będzie realizowany w okresie od 01.04.2019 r. do 30.10.2022 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ...

czytaj dalej...

POWR

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rekrutacja – zgłoś się już dziś ....