21 stycznia 2021

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Liczba godzin: 120
Realizacja stażu: maj- lipiec 2022
Miejsce: firmy z branży dietetycznej z terenu Trójmiasta

Staż płatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia/ więcej informacji: biuro.powr@wsz.pl
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 25-04-2022 r.

UWAGA: udział w stażu może być uznany jako zaliczenie Praktyki w poradni dietetycznej.

Zapraszamy do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku

Liczba godzin: 120
Realizacja stażu: maj- lipiec 2022
Miejsce: firmy z branży dietetycznej z terenu Trójmiasta

Staż płatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia/ więcej informacji: biuro.powr@wsz.pl
Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 25-04-2022 r.

UWAGA: udział w stażu może być uznany jako zaliczenie Praktyki w poradni dietetycznej.

 


REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2021/22 – rekrutacja zakończona

Jesteś Studentem II- III roku Kosmetologii lub Dietetyki? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje cenione na rynku pracy? Zgłoś się do udziału w projekcie „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00)!

W czym możesz wziąć udział?

>>> MODUŁ 1 AKADEMICKIE CENTRUM ZDROWIA (Studenci Kosmetologii oraz Dietetyki)

Akademickie Centrum Zdrowia to innowacyjny projekt Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku umożliwiający poznanie zasad działania gabinetu kosmetologicznego/ dietetycznego w zaciszu uczelnianych pracowni. Podczas zajęć ACZ nauczysz się w praktyce wykorzystać swoją wiedzę, a także nabierzesz biegłości w świadczeniu usług pod okiem wykwalifikowanego trenera.

W ramach zajęć Akademickiego Centrum Zdrowia będziesz doskonalić swoje umiejętności w zakresie:

KOSMETOLOGIA: profesjonalna diagnostyka skóry, zabiegi pielęgnacyjne twarzy, ciała, dłoni i stóp, zabiegi profesjonalne, zdobnictwo paznokci, masaż relaksacyjny, zabiegi podologiczne.

DIETETYKA: świadczenie indywidualnych konsultacji dietetycznych, przygotowywanie planu żywieniowego, edukacja w zakresie zdrowego odżywiania, przygotowywanie indywidualnych planów żywieniowych w przypadku nadwagi i różnych chorób, analiza składu ciała.

Zajęcia Akademickiego Centrum Zdrowia  odbywać się będą od wtorku do czwartku w godzinach 17:00- 20:00.

W celu zaliczenia Modułu każdy Uczestnik powinien zrealizować 50 godzin zajęć.

>>> MODUŁ 2 SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE (Studenci Dietetyki)

Dzięki uczestnictwie w Module 2 poszerzysz swoją wiedzę zawodową w ramach szkoleń tematycznych poruszających różne aspekty pracy dietetyka:

– Szkolenia zawodowe:

a) Diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka

b) Dieta w chorobach autoimmunizacyjnych

c) Psychodietetyka

d) Płodność a dieta

– Szkolenia z  zakresu kompetencji komunikacyjnych

– Szkolenia informatyczne

– Szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym”

– Szkolenia w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Jako uczestnik projektu weźmiesz również udział w wizytach studyjnych  zorganizowanych przez trójmiejskie firmy z działające w branży dietetycznej.

Dodatkowo, Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w 120 godzinnym kursie języka angielskiego zakończonego certyfikowanym egzaminem TELC.

Udział w szkoleniach potwierdza imienne zaświadczenie.

Jak zgłosić się do projektu?

 1. Wypełnij komplet dokumentów dostępnych na stronie https://powr.wsz.pl/praktycznie-dla-zdrowia/rekrutacja/

Na komplet dokumentów składa się:

– DEKLARACJA UDZIAŁU

– BILANS KOMPETENCJI

– ANKIETA EWALUACYJNA

 1. Dostarcz dokumenty do Biura Projektu do dnia 27.09.2021 r.- dokumenty można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub zostawić w skrzynce podawczej znajdującej się na pierwszym piętrze
 2. Przyjmowane są jedynie dokumenty z odręcznym podpisem
 3. Pamiętaj- możesz zgłosić się tylko do jednego modułu (Moduł 1- ACZ, Moduł 2- Szkolenia zawodowe)

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro.powr@wsz.pl


REKRUTACJA- STAŻE (rok akademicki 2020/ 21) – rekrutacja zakończona

Studentów dietetyki od trzeciego do szóstego semestru studiów stacjonarnych zapraszamy do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku”.

Realizacja staży: kwiecień- czerwiec 2021 (rok III)/ październik 2021 (rok II).

Staż trwa 120 h (co najmniej 20 godzin w tygodniu).

Staże płatne.

Liczba miejsc: 10. O przyjęciu decydują kryteria rekrutacji.

Dokumenty proszę składać osobiście (pok. 200), wrzucić do skrzynki podawczej Biura Praktyk w siedzibie uczelni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem Biuro Projektu do dnia 12.04.2021 r.

Liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: biuro.powr@wsz.pl


AKADEMICKIE CENTRUM ZDROWIA- REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (rok akademicki 2020/ 21) – rekrutacja zakończona

Wszystkich Studentów dietetyki oraz kosmetologii II i III roku zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji zachęcamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej do Akademickiego Centrum Zdrowia.

Więcej informacji o Akademickim Centrum Zdrowia*:

Akademickie Centrum Zdrowia

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 02 kwietnia 2021 r. – rekrutacja zakończona

Dokumenty proszę składać osobiście (pok. 200), wrzucić do skrzynki podawczej Biura Praktyk w siedzibie uczelni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem Biuro Projektu.

Liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy: biuro.powr@wsz.pl

* W roku akademickim 2020/21 zajęcia Akademickiego Centrum Zdrowia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00-20:00

 


DIETETYKA- SZKOLENIA ZAWODOWE, ACZ- REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (rok akademicki 2020/ 21) – rekrutacja zakończona

Wszystkich Studentów dietetyki II i III roku zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji zachęcamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej w zadaniach:

 • szkolenia zawodowe
 • Akademickie Centrum Zdrowia

Więcej informacji:

Szkolenia zawodowe

Akademickie Centrum Zdrowia

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 30 października 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona.


Rekrutacja do 2 tury projektu trwa do 30 września 2020 r. , aby dokonać zgłoszenia należy:

– wymagane dokumenty (wniosek uczestnictwa, bilans kompetencji, wstępną ankietę lub wniosek uczestnictwa i wstępną ankietę) uzupełnić w wersji elektronicznej;

– wydrukować ostatnią stronę wniosku uczestnictwa, podpisać własnoręcznie i zeskanować;

– ewentualnie dołączyć skan posiadanych:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu [w przypadku osób pracujących, aplikujących do Modułu 1, Modułu 2 i Modułu 3],
 • orzeczenie o niepełnosprawności [w przypadku wystąpienia niepełnosprawności],
 • zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego [w przypadku pobierania stypendium socjalnego przez osoby aplikujące do Modułu 1, Modułu 2 i Modułu 3],

– komplet powyższych dokumentów wysłać na adres: biuro.powr@wsz.pl

Dokumenty można również wrzucić do skrzynki podawczej Biura Praktyk w siedzibie uczelni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem Biuro Projektu. Ze względu na obostrzenia sanitarne nie ma możliwości złożenia ich osobiście.

Moduł 1.
Programy kształcenia

Akademickie Centrum Zdrowia

W zadaniu mogą wziąć udział studenci kosmetologii i dietetyki od trzeciego do szóstego semestru studiów. Studenci zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2020 (24 UP z kosmetologii, 12 UP z dietetyki)
 • tura 2: 01.07.2020 – 30.09.2021 (24 UP z kosmetologii, 12 UP z dietetyki)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2022 (24 UP z kosmetologii, 12 UP z dietetyki)

W module w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 36 osób.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. dostępowe: studenci WFiNoZ WSZ kierunku kosmetologia i dietetyka, 2 i 3 roku studiów licencjackich . To studenci posiadający już praktyczne umiejętności i mogący je ćwiczyć pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Są to osoby, które w ciągu roku lub dwóch wejdą na rynek pracy.
  W zajęciach praktycznych weźmie udział 108 UP (K102/M6) – 72 studentów kosmetologii (K72/M0) i 36 studentów dietetyki (K30/M6).
 2.  punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).

Kosmetologia – ścieżka kształcenia w języku angielskim
Cosmetology – Bachelor Study in English

Rekrutacja zakończona.

Moduł 2
Szkolenia  podnoszące kompetencje 

W zadaniu mogą wziąć udział studenci dietetyki od trzeciego do szóstego semestru studiów. Studenci zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2020 (24 UP)
 • tura 2: 01.07.2020 – 30.09.2021 (24 UP)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2022 (24 UP)

W module w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 24 osoby.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Uczestnicy projektu to 72 studentów (K58/M14) dietetyki, którym do zakończenia kształcenia pozostaje od 1 do 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego
 2. punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).

Moduł 3
Staże u pracodawców

W zadaniu mogą wziąć udział studenci dietetyki studiów stacjonarnych od trzeciego do szóstego semestru studiów.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2020 (10 UP)
 • tura 2: 01.07.2020 – 30.09.2021 (10 UP)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2022 (10 UP)

W module w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 10 osób.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Uczestnicy projektu to 72 studentów (K58/M14) dietetyki, którym do zakończenia kształcenia pozostaje od 1 do 4 ostatnich semestrów studiów pierwszego
 2. punktowe: braki kompetencji zawodowych i kluczowych (15 pkt.), brak doświadczenia zawodowego (5 pkt), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt), niski status materialny (5 pkt).

Moduł 6
Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni (rok akademicki 2020/ 21)

W zadaniu mogą wziąć udział pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w następujących terminach (projekt zakłada 3 tury wraz z odrębną rekrutacją do każdej edycji):

 • tura 1: 01.07.2019 – 30.09.2019 (10UP)
 • tura 2: 01.07.2020– 30.09.2020 (10 UP)
 • tura 3: 01.07.2021 – 30.09.2021 (10 UP)

W zadaniu w każdym roku akademickim będzie uczestniczyć 10 osób.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. dostępowe: W ramach działań uczelni wspartych z EFS kompetencje podniesie 30 pracowników dydaktycznych. Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.
 2.  punktowe: staż pracy w WSZ – 2-5 lat (5 pkt.), powyżej 5 lat (10 pkt.), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt)

Moduł 6
Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych 

W ramach działań uczelni wspartych z EFS kompetencje podniesie 12 kadry zarządczej i administracyjnej, co wpłynie na wsparcie zmian  organizacyjnych i podniesie kompetencje kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w biurze projektu w  terminie 07.2017 – 30.09.2017 (12 UP).

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. dostępowe: W ramach działań uczelni wspartych z EFS kompetencje podniesie 12 kadry zarządczej i administracyjnej, co wpłynie na wsparcie zmian organizacyjnych i podniesie kompetencje kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
 2. punktowe: staż pracy w WSZ – 2-5 lat (5 pkt.), powyżej 5 lat (10 pkt.), niepełnosprawność (5 pkt.), zamieszkanie terenów wiejskich (5 pkt)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

 1. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.
 2. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej powr.wsz.pl, a także w Biurze projektu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
  1. Zbieranie wniosków rekrutacyjnych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (np. orzeczenie o niepełnosprawności, ankieta oraz test diagnostyczny).
  2. Weryfikację kryteriów dostępu – utworzenie listy osób zakwalifikowanych do dalszej weryfikacji.
  3. Weryfikację kryteriów premiujących. Możliwe odwołanie do Władz WSZ.
 4. Wybór uczestników kursów – protokół z postępowania Komisji Kwalifikacyjnej.