Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni

Zadania skierowane są do 30 uczestników projektu, będących wykładowcami Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2022

Termin: 10.2019-06.2020; 10.2020-06.2021; 10.2021-06.2022

Szkolenia mają na celu wykształcenie kompetencji w zakresie zarządzania wiedzą – kreowania, dzielenia się nią i jej przekazywania. Współcześnie przekazywanie wiedzy odbywa się przy użyciu środków informatycznych, dlatego nasze szkolenia mają na celu wykształcenie kompetencji informatycznych, dostosowanych do wykonywanej pracy. Pragniemy również wspomóc kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Program

Zarządzanie informacją
Program szkoleń: Zapoznanie z koncepcją zarządzania wiedzą, strategie budowania pamięci organizacyjnej, kierunki rozwoju zarządzania wiedzą, transfer wiedzy, pozyskiwanie wiedzy

Programy graficzne do prezentacji (poziom zaawansowany)
Program szkoleń: dobre praktyki przygotowywania planu prezentacji, zasady projektowania slajdów i interaktywnego kontaktu z publicznością, sztuka tworzenia prezentacji w różnych programach graficznych

Wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie kształcenia
Program szkoleń: wprowadzenie do e-learningu, rozwiązania informatyczne wspomagające proces zdalnego kształcenia, projektowanie szkoleń zdalnych, analiza efektywności, standardy szkoleń e-learningowych, proces tworzenia, scenariusze

Każde szkolenie obejmuje 16 h. Uczestnicy zostaną podzieleni na 5-osobowe grupy.

Czas realizacji: marzec-czerwiec

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Certyfikowane szkolenia językowe z prowadzące do uzyskania kwalifikacji
Program szkoleń: język angielski, tematyka, słownictwo branżowe na poziomie B2, konwersacje

Szkolenie zakończone egzaminem TELC z języka angielskiego na poziomie B2

Kurs obejmuje 120 h, uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy liczące po 5 osób.

Terminy szkoleń: październik-czerwiec

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku