Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – kompetencje komunikacyjne i językowe

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021

Szkolenia mają na celu nauczenia pracowników radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz komunikacji w obrębie zespołu pracowniczego. Certyfikowane szkolenia językowe wykształcą kompetencje w zakresie obsłudze klienta w języku angielskim.

Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Program: czym jest konflikt, metody zarządzania konfliktem, identyfikacja i przełamywanie barier w komunikacji, komunikacja asertywna, błędy w zarządzaniu konfliktem

Komunikacja w miejscu pracy

Program: Co to jest zespół, dynamika zespołu, efektywność zespołu, komunikacja zespołowa, komunikacja niewerbalna, normy i zasady współpracy, relacje w zespole, rozwiązywanie problemów, rola komunikacji wewnętrznej w nietypowych sytuacjach

Szkolenie obejmuje minimum 16 h. Szkolenia przeznaczone dla 12 uczestników projektu.

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2020

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Program: tematyka, słownictwo branżowe, konwersacje

Kurs obejmuje 120 h, uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy liczące po 6 osób.

Terminy szkoleń: styczeń 2020- grudzień 2021

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku