Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie, finanse i HR

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021

Szkolenia wpłyną na poszerzenie kompetencji w zakresie skutecznego kierowania zespołem, rekrutacji i selekcji pracowników oraz obsługi kadr.

Skuteczne zarządzanie zespołem

Program: cechy lidera, skuteczna i motywująca komunikacja lidera, motywacja pracowników, skuteczne kierowanie pracownikami, angażowanie pracowników, delegowanie zadań

Zarządzanie strategiczne
Program: analiza strategiczna, wyznaczenie celu strategicznego firmy, tworzenie planu strategicznego, planowanie wdrożenia strategii we własnej spółce, zarządzanie zmianą w okresie wdrażania

Agile Leadership
Program: koncepcje zarządzania, zwinne organizacje, nowy typ lidera, kreowanie zwinnej organizacji, praca zespołów w ramach zwinnej organizacji, zarządzanie zmianą

Każde szkolenie obejmuje minimum 16 h. Szkolenia przeznaczone dla 5 uczestników projektu.

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2020

Szkolenia zewnętrzne

Rekrutacja i selekcja pracowników

Program: rekrutacja i selekcja pracowników, zastosowanie typowych metod selekcji pracowników, analiza opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, wywiad zawodowy i wywiad kompetencyjny, wybór właściwego kandydata

Szkolenie obejmuje minimum 16 h. Szkolenia przeznaczone dla 3 uczestników projektu.

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2020

Szkolenie zewnętrzne

Kadry i płace

Program: prawo pracy, naliczanie wynagrodzeń, place, ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, program specjalistyczny

Szkolenie obejmuje minimum 120 h. Szkolenia przeznaczone dla 3 uczestników projektu.

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2020

Szkolenie zewnętrzne