Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie siecią informatyczną i sprzedażą

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021

Szkolenia wpłyną na poszerzenie kompetencji w zakresie obsługi sieci komputerowej uczelni oraz marketingu i promocji usług edukacyjnych.

Akademia CISCO CCNA
Program: wprowadzenie do sieci komputerowych, podstawy routingu i przełączania, skalowanie i łączenie sieci, projektowanie sieci komputerowych, bezpieczeństwo sieci

Szkolenie obejmuje minimum 160 h. Szkolenia przeznaczone dla 1 uczestnika projektu.

Czas realizacji: styczeń- wrzesień 2021

Szkolenie zewnętrzne

Marketing usług
Program: wprowadzenie do marketingu, rola marketingu w usługach edukacyjnych, badania rynku edukacyjnego, planowanie działań marketingowych, organizacja promocji uczelni

Marketing internetowy

Program: silna marka – branding, trendy marketingowe, skuteczne modele komunikacji, wzbudzanie zaangażowania w publikacjach, skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych, przewaga konkurencyjna w internecie, e-mail marketing, narzędzia skutecznego marketera

Szkolenie obejmuje minimum 8 h. Szkolenia przeznaczone dla 3 uczestników projektu.

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2020

Szkolenia zewnętrzne