Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne

Zadania skierowane są do 30 uczestników projektu, będących wykładowcami Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2022

Termin: 10.2019-06.2020; 10.2020-06.2021; 10.2021-06.2022

Szkolenia te mają na celu wykształcenie nowoczesnych kompetencji dydaktycznych, m.in. w zakresie aktywizacji studenta do pracy w grupie, nauczania poprzez eksperymentowanie i doświadczanie, wspierania indywidualnej pracy studenta poprzez profesjonalny tutoring oraz wykorzystania takich metod jak grywalizacja i Problem-Based Learning.

Program:

Aktywne metody pracy z grupą

Program szkoleń: Rodzaje aktywnych metod nauczania: Analiza procesu podejmowania decyzji przy pomocy drzewa decyzyjnego, Burza mózgów, Dyskusja punktowana, Debata (analiza argumentów za i przeciw), Gry dydaktyczne, Elementy dramy (wchodzenie w role), Metaplan, Praca w małych grupach, Symulacje, Studium przypadku, Przyjmowanie i ocena różnych punktów widzenia

Tutoring akademicki
Program szkoleń: Wprowadzenie do tutoringu, tutoring rozwojowy, tutoring naukowy i planowanie, rozwój tutora

Problem- Based Learning w nowoczesnej dydaktyce
Program szkoleń: Założenia metody PBL, projektowanie zajęć i ich prowadzenie z wykorzystaniem metody PBL, przygotowanie i realizacja własnego przedmiotu zgodnie z PBL oraz jego ewaluacja

Grywalizacja w edukacji

Program szkoleń: skuteczność gamifikacji w edukacji, elementy mechaniki i dynamiki gier oraz ich zastosowanie w edukacji, przykłady wykorzystania grywalizacji na uczelniach, projektowanie zgamifikowanego przedmiotu

Każde szkolenie obejmuje 16 h. Uczestnicy zostaną podzieleni na 5-osobowe grupy.

Czas realizacji: październik-luty

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Prawidłowa emisja głosu

Program szkoleń: Zasady poprawnej emisji głosu; Narządy mowy i ich działanie; Prawidłowe oddychanie,

podparcie przeponowe, praca przeponą; Fonacja, artykulacja i dykcja, a jakość i moc głosu

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Program: Zasady komunikacji i ich zastosowanie podczas prezentacji, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej, przygotowanie prezentacji – od czego zacząć, jak przygotować strukturę i na co zwrócić uwagę, najczęstsze błędy podczas wystąpień, czynniki sukcesu, sytuacje trudne podczas wystąpień publicznych

Każde szkolenie obejmuje 8 h. Uczestnicy zostaną podzieleni na 10-osobowe grupy.

Czas realizacji: październik-luty

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku