Wdrożenie informatycznych systemów zarządzania

Wdrożenie  platforma e-learningowa oraz oprogramowanie wspierającego zarządzanie kadrami i płacami w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Wymagania

 1. Platforma e-learningowa

Oferta obejmuje:

 • wdrożenie platformy e-learningowej
 • przygotowanie opartego o nią portalu naukowego
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej
 • instalację na serwerze WSZ

Platforma zawiera:

 • moduł do tworzenia szkoleń
 • możliwość śledzenia osiągnięć użytkownika
 • możliwość organizacji webinariów
 1. Oprogramowanie wspierające zarządzanie kadrami i płace

Oferta obejmuje:

 • administrację kadrową i naliczanie płac (teczki pracownicze, elektroniczny obieg dokumentów kadrowych, zarządzanie szkoleniami BHP, medycyną pracy i uprawnieniami)
 • rekrutację pracowników
 • zarządzanie czasem pracy (nieobecności, urlopy, delegacje, karty czasu pracy)
 • elektroniczny obieg dokumentów księgowych (zamówień, faktur)