Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców wykształcą kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość. Uczestnicy projektu nabędą know-how w najlepszych gabinetach dietetycznych w regionie. Forma powyższego zadania to wizyta studyjna połączona z warsztatami tematycznymi.

Program:

 • procesy technologiczne przygotowania żywności,
 • funkcjonowanie ośrodków żywienia zbiorowego i poradni dietetycznych,
 • aspekty formalno-prawne w pracy dietetyka,
 • niezbędne wyposażenie stanowiska pracy,
 • personel i podział zadań,
 • obsługa klienta,
 • strategia marketingowa (przedsiębiorczość).

Pogram ma na celu osiągnięcie następujących efektów:

 • zdobycie i przyswojenie praktycznych informacji na temat funkcjonowania ośrodków korzystających z pracy dietetyka,
 • poznanie i nabycie praktycznych umiejętności w realizacji procesów zachodzących w czasie realizacji usług,
 • poznanie i nabycie zachowań specjalistów względem klientów,
 • poznanie i nabycie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w realnym środowisku pracy,
 • poznanie i nabycie umiejętności prezentacji klientowi oferty,
 • nabycie umiejętności prowadzenia z klientem wywiadu wstępnego.

Realizacja wizyt studyjnych obejmuje 32 h na każdego uczestnika projektu (każda osoba przydzielona do tego zadania zrealizuje 4 wizyty po 8 h w różnych miejscach).

Czas realizacji: październik – luty
Lokalizacja: Trójmiasto.
Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy liczące po 6 osób.