21 stycznia 2021

Wsparcie dla uczestnika

Projekt daje uczestnikom możliwość wzięcia udziału w następujących zadaniach zwiększających kompetencje zawodowe:

Wdrożenie informatycznych systemów zarządzania

Wdrożenie  platforma e-learningowa oraz oprogramowanie wspierającego zarządzanie kadrami i płacami w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Wymagania Platforma e-learningowa Oferta obejmuje: wdrożenie platformy e-learningowej przygotowanie opartego o nią portalu naukowego szkolenie z obsługi platformy e-learningowej instalację na serwerze WSZ Platforma zawiera: moduł do tworzenia szkoleń możliwość śledzenia osiągnięć użytkownika możliwość organizacji webinariów Oprogramowanie wspierające zarządzanie Read more about Wdrożenie informatycznych systemów zarządzania[…]

Akademickie Centrum Zdrowia

Akademickie Centrum Zdrowia to przestrzeń, w której studenci będą mogli w praktyce wykorzystać swoją wiedzę, a także nabrać biegłości w świadczeniu usług. Program praktyki kosmetologicznej: Wprowadzenie do problematyki pracy gabinetu kosmetologicznego Czynności zabiegowe i cel ich wykonywania Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, ciała, dłoni i stóp, zabiegów podologicznych, masażu relaksacyjnego Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegów Read more about Akademickie Centrum Zdrowia[…]

Kosmetologia – ścieżka kształcenia w języku angielskim

Stworzenie ścieżki edukacji anglojęzycznej na kierunku kosmetologia (dla 20 uczestników projektu). Program kształcenia tożsamy z siatką studiów w języku polskim. Zadanie skierowane do studentów z Polski i zagranicy (minimum 10 cudzoziemców). Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2022 r.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji studentów w zakresie umiejętności zawodowych uznanych za pożądane na rynku pracy. Diagnostyka laboratoryjna w pracy dietetyka Program szkoleń: podstawy badań hematologicznych, niedokrwistości niedoborowe, badania ogólne moczu; gospodarka wodno-elektrolitowa, gospodarka lipidowa, diagnostyka i monitorowanie leczenia cukrzycy, diagnostyka laboratoryjna innych chorób dietozależnych (celiakia, alergie pokarmowe, nietolerancje pokarmowe, choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne) Read more about Szkolenia zawodowe[…]

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji Uczestnicy projektu wezmą udział w kursie językowym TELC, którego program obejmuje tematykę, słownictwo branżowe (biznesowe), na poziomie B2, szczególnie związane z dietetyką. Szkolenie kończy się egzaminem TELC na końcu zajęć oraz otrzymaniem stosownego certyfikatu. Kurs obejmuje 120 h, uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy liczące po 6 osób. Terminy Read more about Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje[…]

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma” Szkolenie ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości – umiejętności zarządzania firmą, tworzenia biznesplanów, prowadzenia marketingu i sprzedaży usług, znajomości zasad rachunkowości. Program warsztatu zakłada podział studentów na zespoły projektowe, które przygotowują prezentacje i biznes plan pt. „Mała firma”. (Projekt stworzony przez każdą grupę musi zawierać opis formalnych wymagań założenia Read more about Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej[…]

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców wykształcą kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość. Uczestnicy projektu nabędą know-how w najlepszych gabinetach dietetycznych w regionie. Forma powyższego zadania to wizyta studyjna połączona z warsztatami tematycznymi. Program: procesy technologiczne przygotowania żywności, funkcjonowanie ośrodków żywienia zbiorowego i poradni dietetycznych, aspekty formalno-prawne w pracy dietetyka, niezbędne wyposażenie stanowiska pracy, personel i podział zadań, obsługa Read more about Wizyty studyjne u pracodawców[…]

Staże u pracodawców

Termin: 03.2020-10.2020; 03.2021-10.2021; 03.2022-10.2022 30 uczestników projektu, studentów 2 i 3 roku dietetyki stacjonarnej weźmie udział w programie stażowym, w celu zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. Program stażowy w projekcie uwzględnia zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 99/01). Program: Szkolenie BHP Szkolenie stanowiskowe Read more about Staże u pracodawców[…]

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne Zadania skierowane są do 30 uczestników projektu, będących wykładowcami Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2022 Termin: 10.2019-06.2020; 10.2020-06.2021; 10.2021-06.2022 Szkolenia te mają na celu wykształcenie nowoczesnych kompetencji dydaktycznych, m.in. w zakresie aktywizacji studenta do pracy w grupie, nauczania poprzez eksperymentowanie Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne[…]

Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni

Zadania skierowane są do 30 uczestników projektu, będących wykładowcami Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2022 Termin: 10.2019-06.2020; 10.2020-06.2021; 10.2021-06.2022 Szkolenia mają na celu wykształcenie kompetencji w zakresie zarządzania wiedzą – kreowania, dzielenia się nią i jej przekazywania. Współcześnie przekazywanie wiedzy odbywa się przy użyciu środków informatycznych, dlatego nasze szkolenia Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni[…]