Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Szkolenie ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości – umiejętności zarządzania firmą, tworzenia biznesplanów, prowadzenia marketingu i sprzedaży usług, znajomości zasad rachunkowości. Program warsztatu zakłada podział studentów na zespoły projektowe, które przygotowują prezentacje i biznes plan pt. „Mała firma”. (Projekt stworzony przez każdą grupę musi zawierać opis formalnych wymagań założenia firmy, ofertę usług świadczonych przez firmę, sposoby jej wypromowania (konkretne przykłady reklamy i marketingu, w tym także w środowisku międzykulturowym).

Szkolenie obejmuje łącznie 24 h. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy 6-osobowe.
Czas realizacji: kwiecień – maj 2018
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym”

Zespół projektowy „Klient w gabinecie dietetycznym” pozwoli na wykształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych oraz zawodowych (umiejętność obsługi klienta, obsługa klienta trudnego, rozwiązanie konfliktu z klientem, savoir-vivre w pracy). Grupy uczestników projektu stworzą warsztatowe symulacje sytuacji z klientem, aby wykształcić umiejętność posługiwania się w praktyce posiadaną wiedzą teoretyczną i biegłość umiejętności technicznych w sytuacjach obsługi klienta. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość nauczenia się rozpoznania oczekiwań i stanów emocjonalnych klienta, profesjonalnego przeprowadzenia porady, radzenia sobie w sytuacjach trudnych (z tzw. „trudnym klientem”).

Szkolenie obejmuje 24 h. Uczestnicy zostaną podzieleni na 6-osobowe grupy.
Czas realizacji: maj – czerwiec
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku