21 stycznia 2021

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2021/POWR/REG

Dotyczy: wyboru wykładowców prowadzących zajęcia  w języku angielskim w semestrze 4 na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/01/2021/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 19.01.2021 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria wyboru.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/10/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego szkolenie z języka hiszpańskiego na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/10/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 19.10.2020 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na koordynatora zajęć praktycznych z dietetyki w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/10/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 16.10.2020 r.

Rozstrzygnięte- wybrano wykonawcę

 

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru wykładowców prowadzących zajęcia  w języku angielskim w semestrze 3 na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/09/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 14.09.2020 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert.

Rozeznanie rynku nr 1RR/06/2020/POWR/REG

Dotyczy: dostarczenie materiałów dydaktycznych (podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC)

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku 1RR/06/2020/POWR/REG

Termin składania ofert: 22 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięte- wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/6/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/06/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 12.06.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Rozeznanie rynku nr 1RR/05/2020/POWR/REG

Dotyczy: dostarczenie materiałów dydaktycznych (podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego)

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku 1RR/05/2020/POWR/REG

Anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 3/5/2020/POWR/REG

Dotyczy: organizacji i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie zarządzania projektami- Zarządzanie finansami

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/05/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 01.06.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie dla kadry dydaktycznej w zakresie zarządzania informacją

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/05/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 25.05.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2020/POWR/REG
Dotyczy:  przeprowadzenia egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/05/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 15.05.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2020/POWR/REG
Dotyczy:  organizacji i przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/04/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 27.04.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2020/POWR/REG
Dotyczy:  organizacji i przeprowadzenie staży zawodowych dla studentów dietetyki

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/03/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 20.03.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 9/02/2020/POWR/REG
Dotyczy:  organizacji i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie marketingu i sprzedaży usług edukacyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 9/02/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 09.03.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 8/2/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie dla kadry dydaktycznej w zakresie kompetencji informatycznych

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 27.02.2020r. dokonano korekty Zapytania ofertowego w części dotyczącej Przedmiotu zamówienia. Zmieniono zakres godzinowy 8h zajęć/szkolenie na:
b) każda grupa musi zrealizować 16h zajęć/szkolenie

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża następujące terminy:
1 – Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 05.03.2020r.

2 – Termin rozstrzygnięcia postępowania:
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 06.03.2020r.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 8/02/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami_Ver.2

Termin składania ofert: 05.03.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 7/2/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenie dla kadry dydaktycznej w zakresie zarządzania informacją

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 27.02.2020r. dokonano korekty Zapytania ofertowego w części dotyczącej Przedmiotu zamówienia. Zmieniono zakres godzinowy 8h zajęć/szkolenie na:
b) każda grupa musi zrealizować 16h zajęć/szkolenie

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża następujące terminy:
1 – Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 05.03.2020r.

2 – Termin rozstrzygnięcia postępowania:
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 06.03.2020r.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 7/02/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami_ver.2

Termin składania ofert: 05.03.2020 r.

Nierozstrzygnięte – brak ofert.

Zapytanie ofertowe nr 6/2/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 6/02/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.03.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 5/2/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia informatyczne

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 5/02/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.03.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 4/2/2020/POWR/REG

Dotyczy:  wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie dietetycznym”

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 4/02/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.03.2020 r.

Nierozstrzygnięte z powodu błędów w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 3/2/2020/POWR/REG

Dotyczy: stworzenia i wdrożenia platformy e- learningowej wspomagającej proces zdalnego kształcenia studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/02/2020/POWR/REG dotyczące stworzenia i wdrożenia platformy e- learningowej wspomagającej proces zdalnego kształcenia studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Załączniki do zapytania ofertowego 3/02/2020/POWR/REG

Termin składania ofert: 28.02.2020 r.

Nierozstrzygnięte w związku z koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2/2020/POWR/REG

Dotyczy: organizacji i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie  Zarządzania Finansami/ Kadr i Płac

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/2/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 28.02.2020 r.

Zapytanie zostało anulowane.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2/2020/POWR/REG

Dotyczy: organizacji i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie zarządzania projektami- Zarządzanie finansami

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/2/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 28.02.2020 r.

Zakończone- brak ofert.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/01/2020/POWR/REG

Dotyczy: wyboru Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenia z zakresu zarządzania/ finansów i/ lub HR podnoszących kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 4/01/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 30.01.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 3/01/2020/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego szkolenie z języka hiszpańskiego na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/01/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 23.01.2020 r.
Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2020/POWR/REG

Dotyczy: organizacji i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie zarządzania projektami

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/01/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 23.01.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko wykładowcy prowadzącego zajęcia  w języku angielskim w semestrze 2 na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/01/2020/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 16.01.2020 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/12/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 09.12.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 3/11/2019/POWR/REG

Dotyczy: stworzenia i wdrożenia platformy e- learningowej wspomagającej proces zdalnego kształcenia studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/11/2019/POWR/REG dotyczące stworzenia i wdrożenia platformy e- learningowej wspomagającej proces zdalnego kształcenia studentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Załączniki do zapytania ofertowego 3/11/2019/POWR/REG

Termin składania ofert: 07.12.2019 r.

Nierozstrzygnięte – anulowane  (Zamawiający korzysta z prawa unieważnienia postępowania bez podania przyczyn).

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru podmiotu przeprowadzającego szkolenie BHP w języku angielskim na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/11/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 19.11.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2019/POWR/REG

Dotyczy: zakupu Analizatora składu ciała (1 szt.) na zajęcia projektowe realizowane w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/11/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 14.11.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/POWR/REG

Dotyczy: dostarczenia materiałów eksploatacyjnych
i zużywalnych materiałów kosmetologicznych na zajęcia projektowe

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/10/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami
Załącznik 2

Termin składania ofert: 27.10.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Rozeznanie Rynku nr 1RR/9/2019/POWR/REG

Dotyczy: dostarczenia materiałów dydaktycznych (podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego, egzamin TELC na poziomie B2)

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie Rynku 1/9/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 01.10.2019

Zapytanie ofertowe nr 2/9/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia z autoprezentacji i prawidłowej emisji głosu

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/9/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 12.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia z nowoczesnych metod dydaktycznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/9/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 12.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 8/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego szkolenie dla studentów z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 04.09.2019r. dokonano korekty Zapytania ofertowego w części dotyczącej Innych wymagań. Usunięto z punktu 2.7 podpunkt 7, który brzmiał:
„7. Łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie – wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tej kwestii.”
Usunięto Załącznik nr 3 do oferty – w związku z czym dnia 04.09.2019 r. dokonano zamiany wszystkich załączników do niniejszego ogłoszenia.W związku z powyższym Zamawiający wydłuża następujące terminy:
1 – Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 15.09.2019r.2 – Termin rozstrzygnięcia postępowania:
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 16.09.2019r.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 8/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami_wer.2

Termin składania ofert: 16.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 7/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego szkolenie dla kadry dydaktycznej z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 04.09.2019r. dokonano korekty Zapytania ofertowego w części dotyczącej Innych wymagań. Usunięto z punktu 2.7 podpunkt 7, który brzmiał:
„7. Łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie – wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tej kwestii.”
Usunięto Załącznik nr 3 do oferty – w związku z czym dnia 04.09.2019 r. dokonano zamiany wszystkich załączników do niniejszego ogłoszenia.W związku z powyższym Zamawiający wydłuża następujące terminy:
1 – Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 15.09.2019r.2 – Termin rozstrzygnięcia postępowania:
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 16.09.2019r.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 7/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami_wer.2

Termin składania ofert: 16.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 6/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 6/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 05.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 5/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: przeprowadzenia wizyt studyjnych u pracodawców  z zakresu usług dietetycznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 5/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 04.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 4/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na trenera koordynującego zajęcia praktyczne z kosmetologii w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 4/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 3/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na trenera koordynującego zajęcia praktyczne z dietetyki w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia zawodowe kształcące kompetencje na kierunku dietetyka

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko wykładowcy prowadzącego zajęcia  w języku angielskim w semestrze 1 na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 04.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.