Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Szkolenie ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości – umiejętności zarządzania firmą, tworzenia biznesplanów, prowadzenia marketingu i sprzedaży usług, znajomości zasad rachunkowości. Program warsztatu zakłada podział studentów na zespoły projektowe, które przygotowują prezentacje i biznes plan pt. „Mała firma” (Projekt stworzony przez każdą grupę musi zawierać opis formalnych wymagań założenia firmy, ofertę usług świadczonych przez firmę, sposoby jej wypromowania (konkretne przykłady reklamy i marketingu, w tym także w środowisku międzykulturowym).

Szkolenie obejmuje łącznie 24 h. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy 10-osobowe.

Czas realizacji: kwiecień – maj 2018