Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie projektami

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021

Szkolenia wykształcą kompetencje w zakresie przygotowania, zarządzania i obsługi projektów.

Program

Podstawy zarządzania projektami

Program: myślenie projektowe, cykl życia projektu, zarządzanie projektami w organizacji, kluczowe osoby w pracy nad projektem, cele projektu, planowanie projektowe, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie przebiegu, komunikacja w projekcie, ewaluacja w projekcie

Prince 2. Foundation

Program: Zasady i idee Prince2, tematy przewodnie Prince2, procesy Prince 2

Prince 2. Practitioner

Program: Przegląd procesów i tematów PRINCE2: uzasadnienie biznesowe, organizacja, plany i planowanie oparte na produktach, zmiana i postępy, jakość i przegląd jakości, kontrolowany postęp, ryzyko

Finanse projektu – planowanie, rozliczanie, sprawozdawczość

Program: koszty w projekcie, przygotowanie budżetu projektu, budżet jako narzędzie zarządzania projektem w toku

Kontrola realizacji projektu

Program: elementy planowania projektu, strukturyzacja projektu, harmonogramowanie, zasoby w projekcie, zarządzanie strategiczne projektem, kontrola realizacji, raporty i komunikacja, Earned Value Management

Każde szkolenie obejmuje minimum 16 h. Szkolenia przeznaczone dla 2 uczestników projektu.

Czas realizacji: styczeń- grudzień 2020

Szkolenia zewnętrzne