Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – kompetencje komunikacyjne i językowe

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021 Szkolenia mają na celu nauczenia pracowników radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz komunikacji w obrębie zespołu pracowniczego. Certyfikowane szkolenia językowe wykształcą kompetencje w zakresie obsłudze klienta w języku angielskim. Rozwiązywanie Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – kompetencje komunikacyjne i językowe[…]

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie siecią informatyczną i sprzedażą

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021 Szkolenia wpłyną na poszerzenie kompetencji w zakresie obsługi sieci komputerowej uczelni oraz marketingu i promocji usług edukacyjnych. Akademia CISCO CCNA Program: wprowadzenie do sieci komputerowych, podstawy routingu i przełączania, skalowanie Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie siecią informatyczną i sprzedażą[…]

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie, finanse i HR

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021 Szkolenia wpłyną na poszerzenie kompetencji w zakresie skutecznego kierowania zespołem, rekrutacji i selekcji pracowników oraz obsługi kadr. Skuteczne zarządzanie zespołem Program: cechy lidera, skuteczna i motywująca komunikacja lidera, motywacja pracowników, Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie, finanse i HR[…]

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie projektami

Zadania skierowane są do 12 uczestników projektu, będących pracownikami kadry zarządczej i administracyjnej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – grudzień 2021 Szkolenia wykształcą kompetencje w zakresie przygotowania, zarządzania i obsługi projektów. Program Podstawy zarządzania projektami Program: myślenie projektowe, cykl życia projektu, zarządzanie projektami w organizacji, kluczowe osoby w pracy nad projektem, Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje kadr kierowniczych i administracyjnych – zarządzanie projektami[…]

Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni

Zadania skierowane są do 30 uczestników projektu, będących wykładowcami Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2022 Termin: 10.2019-06.2020; 10.2020-06.2021; 10.2021-06.2022 Szkolenia mają na celu wykształcenie kompetencji w zakresie zarządzania wiedzą – kreowania, dzielenia się nią i jej przekazywania. Współcześnie przekazywanie wiedzy odbywa się przy użyciu środków informatycznych, dlatego nasze szkolenia Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uczelni[…]

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne

Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne Zadania skierowane są do 30 uczestników projektu, będących wykładowcami Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Czas realizacji: październik 2019 – czerwiec 2022 Termin: 10.2019-06.2020; 10.2020-06.2021; 10.2021-06.2022 Szkolenia te mają na celu wykształcenie nowoczesnych kompetencji dydaktycznych, m.in. w zakresie aktywizacji studenta do pracy w grupie, nauczania poprzez eksperymentowanie Read more about Szkolenia podnoszące kompetencje kadr uczelni – nowoczesne metody dydaktyczne[…]

Staże u pracodawców

Termin: 03.2020-10.2020; 03.2021-10.2021; 03.2022-10.2022 30 uczestników projektu, studentów 2 i 3 roku dietetyki stacjonarnej weźmie udział w programie stażowym, w celu zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego. Program stażowy w projekcie uwzględnia zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 99/01). Program: Szkolenie BHP Szkolenie stanowiskowe Read more about Staże u pracodawców[…]

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców wykształcą kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość. Uczestnicy projektu nabędą know-how w najlepszych gabinetach dietetycznych w regionie. Forma powyższego zadania to wizyta studyjna połączona z warsztatami tematycznymi. Program: procesy technologiczne przygotowania żywności, funkcjonowanie ośrodków żywienia zbiorowego i poradni dietetycznych, aspekty formalno-prawne w pracy dietetyka, niezbędne wyposażenie stanowiska pracy, personel i podział zadań, obsługa Read more about Wizyty studyjne u pracodawców[…]

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma” Szkolenie ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości – umiejętności zarządzania firmą, tworzenia biznesplanów, prowadzenia marketingu i sprzedaży usług, znajomości zasad rachunkowości. Program warsztatu zakłada podział studentów na zespoły projektowe, które przygotowują prezentacje i biznes plan pt. „Mała firma”. (Projekt stworzony przez każdą grupę musi zawierać opis formalnych wymagań założenia Read more about Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej[…]

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji Uczestnicy projektu wezmą udział w kursie językowym TELC, którego program obejmuje tematykę, słownictwo branżowe (biznesowe), na poziomie B2, szczególnie związane z dietetyką. Szkolenie kończy się egzaminem TELC na końcu zajęć oraz otrzymaniem stosownego certyfikatu. Kurs obejmuje 120 h, uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy liczące po 6 osób. Terminy Read more about Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje[…]