Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursie językowym TELC, którego program obejmuje tematykę, słownictwo branżowe (biznesowe), na poziomie B2, szczególnie związane z dietetyką. Szkolenie kończy się egzaminem TELC na końcu zajęć oraz otrzymaniem stosownego certyfikatu.

Kurs obejmuje 120 h, uczestnicy kursu zostaną podzieleni na grupy liczące po 6 osób.
Terminy szkoleń: październik-czerwiec
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Szkolenie ma na celu wykształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (asertywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca w zespole), będzie miało formę warsztatową.

Program warsztatów:

Warsztat 1: Asertywna komunikacja

 • Co to jest asertywność?
 • Umiejętności asertywne
 • Najważniejszy element asertywności – poczucie wartości
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją
 • Praca na poziomie postaw – ćwiczenia warsztatowe

Warsztat 2: Rozwiązywanie konfliktów

 • Wprowadzenie w konflikt
 • Rozpoznanie własnych skryptów zachowania w konflikcie
 • Koło konfliktu
 • Postępowanie w różnych sytuacjach konfliktowych
 • Dynamika konfliktu – ujęcie procesowe
 • Techniki rozwiązywania konfliktów na linii pracownik – pracownik
 • Podsumowanie w formie praktycznych ćwiczeń
 • Case studies

Warsztat 3: Praca w zespole

 • Jak planować zadania w zespole?
 • Jak wyznaczać cele w zespole?
 • Jak słuchać ze zrozumieniem ?
 • Jak precyzyjnie przekazywać informacje?
 • Jak chwalić i krytykować innych?
 • Jak wyrażać emocje w sposób, który jest odpowiedni w pracy?
 • Jak odczytywać emocje innych?
 • Jak zachowywać się adekwatnie do sytuacji?

Szkolenie obejmuje łącznie 24 h. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy 6-osobowe.
Terminy szkoleń: październik-grudzień
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Szkolenia informatyczne

Szkolenie da uczestnikom projektu możliwość wykształcenia kompetencji informatycznych (posługiwanie się funkcjonalnościami programów graficznych oraz aplikacji internetowych do tworzenia i zarządzania stronami www). Będzie miało formę warsztatową. Program szkolenia zakłada korzystanie z kreatora stron www i licencjonowanego programu graficznego, projektowanie i aktualizowanie strony www, a także wykorzystanie aplikacji marketingowych w Internecie w branży dietetycznej.

Szkolenie obejmuje łącznie 24 h. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy 6-osobowe.
Terminy szkoleń: marzec-czerwiec
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku